Sprawy Cywilne
Prawo Pracy
Witamy

Zapraszam Państwa do zapoznania się ze stroną internetową Kancelarii Radcy Prawnego „Legalista” prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Brudkowskiego. Na stronie znajdą państwo opis praktyki, szczegółowy zakres usług (specjalizacje), dane kontaktowe oraz inne informacje. Ofertę Kancelarii można także pobrać w pliku pdf (oferta).

Kancelaria powstała w 2004 r. i świadczy pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Głównymi obszarami praktyki Kancelarii są szeroko rozumiane prawo cywilne oraz prawo pracy. O jakości świadczonych przez Kancelarię usług świadczy zaufanie Klientów oraz otrzymane Ceryfikat pomocny pranikcertyfikaty.

Jesteśmy gotowi zagwarantować Państwu bezpieczeństwo decyzji gospodarczych oraz pomóc w prowadzeniu firmy zgodnie z prawem. Szeroką pomoc oferujemy zwłaszcza pracodawcom i wspólnotom mieszkaniowym.

Praktyka Kancelarii obejmuje także prowadzenie postępowań sądowych.

Naszą dewizą jest łacińska paremia prawnicza Ius est ars boni et aequi, którą można przetłumaczyć jako: Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne. Staramy się więc uprawiać tą sztukę tak aby zawsze fundamentem naszych działań było dobro Mocodawcy i jego słuszny interes.

Szczególnie do korzystania z naszych usług zapraszamy pracodawców, bez względu na formę organizacyjną, oraz wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości. Osobiście zapraszam do lektury artykułów mojego autorstwa publikowanych przez miesięcznik Wspólnota Mieszkaniowa, dostępnych w zakładce Publikacje.

Kancelaria nie sprzedaje swojemu Klientowi czasu pracy liczonego w godzinach, lecz wysoką wartość pracy poświęconej konkretnemu zagadnieniu.

Gorąco zapraszam do korzystania z usług Kancelarii.


Ostatnia publikacja

Ostatnie publikacje dla miesięcznika Wspólnota Mieszkaniowa (sierpień-wrzesień, październik 2017). Błędne porozumienie czy błąd w porozumieniu? Wstrzymanie prac budowlanych.

Z przyjemnością informuję, że kancelaria kontynuuje współpracę z wydawnictwem Municipium wydającym miesięcznik pt. <a href="http://wm.info.pl">"Wspólnota Mieszkaniowa</a>".

W numerze lipiec-sierpień 2017 Wspólnoty Mieszkaniowej został opublikowany artykuł mojego autorstwa pt. "Błędne porozumienie czy błąd w porozumieniu", poświęcony skutkom jakie może wywołać zaciągnie zobowiązań bez uchwały wspólnoty.

Natomiast w numerze październikowym tego miesięcznika została opublikowana porada prawna dotycząca skutków wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego w toku procesu budowlanego.

Zapraszam do lektury.

O Nas

Jesteśmy Kancelarią złożoną z prawników stale współpracujących z gronem starszych i doświadczonych radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych i specjalistów od zamówień publicznych…

Nasze usługi

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej i przemysłowej, administracyjnego, pracy, spółdzielnczego i mieszkaniowego, zamówień publicznych…

Kontakt z nami

Kancelaria Radcy Prawnego „Legalista”
Krzysztof Grzegorz Brudkowski
tel.: +48 668 48 28 88
legalista@legalista.pl
kancelaria@legalista.pl